Your search results

Hai! Anda Nak Membeli Atau Menjual Rumah?

Biar Saya Bantu..

Khidmat Profesional Ejen Hartanah.

FAIZAL - REN22017

Jual Beli Sewa Hartanah

Menguruskan jual beli sewa hartanah semenanjung Malaysia khususnya di sekitar Selangor & Kuala Lumpur.

Semak Harga Pasaran

Menyemak harga pasaran semasa nilai hartanah dengan bank yang terpilih dan penilai hartanah (valuer).

Strategi Pemasaran Efektif

Pemasaran berkumpulan dan berkolaborasi bersama dengan rangkaian Ejen Hartanah Berdaftar.

Banker & Lawyer

Melakukan pembiayaan dengan bank dan urusan proses pindahmilik nama melalui peguam hartanah.

Rundingan & Nasihat

Rundingan dan nasihat percuma berkenaan jual beli sewa hartanah dari awal sehingga proses selesai.

Menyelesaikan Masalah

Membantu menyelesaikan sebarang isu masalah yang berkaitan agar dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Compare Listings